Görev Alanı
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanını teskil eden Eskişehir, Adapazarı, Bilecik, Kütahya illerinin toplam yüzölçümü 34.652 km² olup, bu alanın 26.814 km² si Sakarya havzasına, 1.580 km² si Gediz havzasına, 5.975 km² si Susurluk havzasına 283 km² si ise Batı Karadeniz havzasına girmektedir.

Tarihçe

Eskişehir’de 1939 yılında faaliyete başlayan Su işleri 9. Şube Müdürlüğü 1954 yılında kaldırılmış ve yerine DSİ 3. Bölge Müdürlüğü kurulmuştur. Bölgenin kuruluşunda Eskişehir ve Bilecik 31. Şube, Sakarya 32. Şube, Bolu 33. Şube, Kütahya 34. Şube, Porsuk Barajı Şubesi, Hasanlar Barajı Şubesi olmak üzere 6 adet Başmühendisliği mevcut iken, daha sonra Porsuk ve Hasanlar Barajlarının tamamlanması, 01.03.1979 tarihinde Bolu 33. Şubenin Ankara 5. Bölge Müdürlüğü bünyesine alınması ile bünyeden ayrılmıştır.Bu arada 01.04.1977 tarihinde kurulan 3/14. Sondaj Şube Müdürlüğü bünyeye dahil edilmiştir. .... devamı...


Bölge Müdürlüğü