Menüler

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi (Odunpazarı İlçesi TÜRKMENTOKAT Mahallesi ve YUKARIÇAĞLAN Mahallesi ) İlanı

14.01.2019

7139 Sayılı kanun ile ülkemiz genelindeki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerinin sorumluluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup; bu kapsamda “Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi” 27.06.2018 tarihi itibariyle kurumumuza devredilmiştir.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı  A.T. ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi TÜRKMENTOKAT Mahallesinde toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan revize kesin parselasyon planı mülkiyet listeleri ve YUKARIÇAĞLAN  Mahallesi'nde, toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan kesin parselasyon planı ve mülkiyet listeleri maliklerin bilgilendirilmesi amacı ile 14/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

 

Askılara esas yeni parselasyon planları *.pdf formatında ektedir.

        

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  14/ 01 /2019

 

 

Devlet Su İşleri

3. Bölge Müdürlüğü

Halil Sezer BİRDANE

Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan Ekleri

Ek 1

Ek 2