Menüler

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi (Tepebaşı İlçesi TURGUTLAR Mahallesi) İlanı

14.01.2019

7139 Sayılı kanun ile ülkemiz genelindeki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerinin sorumluluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup; bu kapsamda “Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi” 27.06.2018 tarihi itibariyle kurumumuza devredilmiştir.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı  A.T. ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi TURGUTLAR Mahallesi'nde, toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan 3. askıya esas yeni parselasyon planlarına ait paftalar ve yeni mülkiyet listeleri, 14/01/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

 

Söz konusu askılara esas yeni parselasyon planlarına ait paftaların ve yeni mülkiyet listelerinin incelenerek; varsa itirazların ilan süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.  Bu müddet içinde itiraz etmeyenler yeni parselasyon planlarını ve yeni mülkiyet listelerini kabul etmiş sayılırlar.

 

Askıların esas yeni parselasyon planları *.pdf formatında ektedir.

 

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  14/01/2019

 

 

 

Devlet Su İşleri

3. Bölge Müdürlüğü

Halil Sezer BİRDANE

      Arazi Toplulaştırma ve TİGH Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

  İlan Ekleri

Ek