Menüler

Staj Başvuruları 02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.

27.03.2019

       3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik öğrenim gören yüksekokul ve lise öğrencileri 2019 yılı için staj başvuruları 02-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte bireysel müracaat şeklinde başvurmaları gerekmekte olup, başvurular kontenjanla sınırlıdır.

İstenilen Belgeler

1-Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan edinilecek resmi belge

2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 ad)

3-Fotoğraf (1 ad)

4-Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul müdürlüklerinden alacakları öğrenim gördükleri bölüm, staj süresi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası prim giderlerinin okul tarafından karşılanacağını belirten resmi yazı (İlgili evraklar Kurumumuza teslim edilirken kaşeli olmak zorundadır.)

NOT: 11-12 Haziran 2019 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenecek olup, eğitim öncesi stajlar başlatılamayacaktır. Ayrıca eğitime katılmayan öğrencilerin Staj başvuruları geçersiz olacaktır.

NOT:   20 günden fazla olan stajlar kabul edilmeyecektir.