Menüler

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi (Tepebaşı İlçesi TURGUTLAR Mahallesi) İlanı

10.04.2019


7139 Sayılı kanun ile ülkemiz genelindeki Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projelerinin sorumluluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup; bu kapsamda “Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi” 27.06.2018 tarihi itibariyle kurumumuza devredilmiştir.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı  A.T. ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi TURGUTLAR Mahallesi'nde, toplulaştırma sınırları içerisinde kalan alanlar için hazırlanan kesin parselasyon planları ve mülkiyet listeleri maliklerin bilgilendirilmesi amacı ile, 10/04/2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

Askıların esas yeni parselasyon planları *.pdf formatında ektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  10/04/2019

(Askı süreci ile ilgili her türlü bilgiyi yüklenici firmanın teknik personeline ait 0 544 544 18 50 numaralı telefonundan öğrenebilirsiniz.)

EK1           EK2