Menüler

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, FAHRİYE Mahallesi, HAMİDİYE Mahallesi, AKYURT Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 12/11/2019 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

12.11.2019

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, FAHRİYE Mahallesi, HAMİDİYE Mahallesi, AKYURT Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 12/11/2019 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

Ekteki 1. Askı “Yeni Parselasyon Planları” nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 12/11/2019

EK 1-AKYURT_1_CAKISIK.pdf       EK2-AKYURT_1_YENI.pdf

EK3-HAMIDIYE_1_CAKISIK.pdf     EK 4-HAMIDIYE_1_YENI.pdf

EK 5-FAHRIYE_1_CAKISIK.pdf      EK 6-FAHRIYE_1_YENI.pdf

EK 7-AKYURT_İSİMLİ.pdf               EK 8-FAHRIYE_ISIMLI.pdf

EK 9-HAMIDIYE_İSİMLİ.pdf