Menüler

ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ ÇAL MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 1. ASKI İLANI

29.11.2019

ESKİŞEHİR İLİ

MAHMUDİYE İLÇESİ ÇAL MAHALLESİ

YENİ PARSELASYON PLANLARI VE

YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ

  1. ASKI İLANI

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Çal Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 29/11/2019 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

Ekteki 1. Askı “Yeni Parselasyon Planları” nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 29/11/2019

CAL 1. ASKI ESKI-YENI                CAL 1. ASKI ISIMLI

Halil Sezer BİRDANE

Arazi Toplulaştırma
ve TİGH Şube Müdürü

Devlet Su İşleri 

3. Bölge Müdürlüğü