Menüler

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ AKTAŞ MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 1. ASKI İLANI

06.01.2020

ESKİŞEHİR İLİ

SİVRİHİSAR İLÇESİ AKTAŞ MAHALLESİ

YENİ PARSELASYON PLANLARI VE

YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ

1. ASKI İLANI

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, AKTAŞ Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 03/01/2020 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

Ekteki 1. Askı “Yeni Parselasyon Planları” nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 03/01/2020


AKTAS  CAKISIK.pdf


AKTAS_1_ASKI_ISIMLI.pdf


AKTAS_1_ASKI_YENI.pdf