Menüler

ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ GERENLİ MAHALLESİ ve ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ BALÇIKHİSAR MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 1. ASKI İLANI

03.02.2020

ESKİŞEHİR İLİ

SİVRİHİSAR İLÇESİ GERENLİ MAHALLESİ ve ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ BALÇIKHİSAR MAHALLESİ

YENİ PARSELASYON PLANLARI VE

YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ

  1. ASKI İLANI

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, GERENLİ Mahallesi ve Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, BALÇIKHİSAR Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 03/02/2020 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

Ekteki 1. Askı “Yeni Parselasyon Planları” nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15(onbeş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 03/02/2020BALCIKHISAR_ISIMLI     BALCIKHISAR-CAKISIK   BALCIKHISAR-YENI

GERENLI-ANTETSIZ-CAKISIK    GERENLI-ANTETSIZ-ISIMLI    GERENLI-ANTETSIZ-YENI