Menüler

ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ BALÇIKHİSAR VE SİVRİHİSAR İLÇESİ GERENLİ MAHALLELERİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 2. ASKI İLANI

24.07.2020

     

    ESKİŞEHİR İLİ

MAHMUDİYE İLÇESİ BALÇIKHİSAR VE

SİVRİHİSAR İLÇESİ GERENLİ MAHALLELERİ

YENİ PARSELASYON PLANLARI VE

YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ

2. ASKI İLANI 

 

     07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi GERENLİ Mahallesi ve Mahmudiye İlçesi, BALÇIKHİSAR Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 24/07/2020 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile 2. askıya  çıkarılmıştır.

 

Ekteki 2. Askı “Yeni Parselasyon Planları’ nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.  24 /07/2020

BALCIKHISAR ISIMLI

BALCIKHISAR_CAKISIK

BALCIKHISAR_YENI

GERENLI YENI DURUM

GERENLI_CAKISIK

GERENLI_ISIMLI