Menüler

DSİ ESKİŞEHİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SONDAJ İŞÇİSİ POZİSYONU İÇİN YAPILAN SINAVLARDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ

28.07.2020

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12.maddesi gereğince, 22/07/2020 tarihi saat 10:00’da yapılan sınav sonucunda başarılı olan adayın isim listesi aşağıdaki şekildedir.   

 DSİ ESKİŞEHİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 SONDAJ İŞÇİSİ POZİSYONU İÇİN YAPILAN SINAVLARDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN İSİM LİSTESİ

  

Sıra No

Adı Soyadı

 

Asil/ Yedek

1

       Mehmet BAŞEĞMEZ

                                  ASİL

 

 KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.Mezuniyet Belgesi ve Ustalık Belgesi. (Aslı veya noter tasdikli sureti)imlik Kartı fotokopisi.

2.Kimlik Kartı fotokopisi. 

3. İkametgâh belgesi. (e-devletten çıktısı alınabilir.) 

4.Seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu.(Aslı) 

5. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu.(Aslı) 

6.Son üç ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. 

7.Askerlik durum belgesi. (Aslı veya noter tasdikli sureti) e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.

8.Öncelik belgesi. (Asil adaylardan öncelikli olanlardan istenilecek.) 

9.Kamu Kurumuna İlk defa İşçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formu. 

Asil adaylardan Kurumumuz Merkez Teşkilatı için Personel Dairesi Başkanlığı’na Taşra Teşkilatı için Bölge Müdürlüklerimize yukarıda istenilen belgeler ile Kamu Kurumuna İlk defa İşçi olarak Atanacaklar için Başvuru Formunun doldurularak dilekçe ekinde 04.08.2020-14.08.2020 tarihleri arası elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu