Menüler

SAKARYA İLİ AKYAZI, ADAPAZARI VE ERENLER İLÇELERİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 1.ASKI İLANI

24.08.2020

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Sakarya Ovası Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi” kapsamında yer alan Sakarya İli, Akyazı, Adapazarı ve Erenler İlçelerinde;

 

17.08.2020

AKYAZI

Süpren
(Düzyazı)

Ramaslı
(Topağaç)

Kumköprü

 

18.08.2020

AKYAZI

Uzunçınar

Yeniorman
(OrmanŞevkiye)

Sukenarı

Çatalköprü

19.08.2020

ERENLER

Kamışlı

Epceller

Şeyhköy

Çaykışla

20.08.2020

ERENLER

Sarıcalar

Köyiçi

Pirahmetler

Büyükesence

21.08.2020

ADAPAZARI

Kavaklıorman

Bileciler

İlyaslar

Hacılar

24.08.2020

ADAPAZARI

Kasımlar

Hacıramazanlar

Çerçiler

Rüstemler

 

 “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” belirlenen tarihlerden itibaren 30(otuz) gün süre ile 1. askıya çıkarılmıştır.

Ekteki 1. Askı Yeni Parselasyon Planları’nın incelenerek varsa itirazların ilan süresi bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.   18/08/2020

1-çatalköprü

1-epceller

1-hacıramazanlar

2-ilyaslar

2-köyiçi

2-RAMASLI-TOPAGAC

3-bileciler

3-kumköprü

3-sarıcalar

4-kasımlar

4-sukenarı

4-şeyhköy

5-çaykışla

5-çerçiler

5-ormanşevkiye

6-büyükesence

6-kavaklıorman

6-supren-duzyazı

7-hacılar

7-pırahmetler

7-uzunçınar

8-kamışlı

8-rustemler

bileciler

bileciler_yeni_durum

büyükesence

büyükesence_yeni_durum

çatalköprü

çatalköprü_yeni_durum

çaykışla

çaykışla_yeni_durum

çerçiler

çerçiler_yeni_durum

epceller

epceller_yeni_durum

hacılar

hacılar_yeni_durum

hacıramazanlar

hacıramazanlar_yeni_durum

İlyaslar

ilyaslar_yeni_durum

kamışlı

kamışlı_yeni_durum

kavaklıorman

kavaklıorman_yeni_durum

kasımlar

kasımlar_yeni_durum

köyiçi

köyiçi_yeni_durum

kumköprü

kumköprü_yeni_durum

ormanşevkiye

ormanşevkiye_yeni_durum

pırahmetler

pırahmetler_yeni_durum

ramaslı-topagac

ramaslı-topagac_yeni_durum

rustemler

rustemler_yeni_durum

sarıcalar

sarıcalar_yeni_yeni

sukenarı

sukenarı_yeni_durum

supren-duzyazı

supren-duzyazı_yeni_durum

Şeyhköy

şeyhköy_yeni_durum

uzunçınar

uzunçınar_yeni_durum