Menüler

BALLIKAYA BARAJI YÜZDE 55 SEVİYESİNE ULAŞTI

01.07.2016
DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve Sakarya Akyazı ilçesinde inşaatı aralıksız devam eden Ballıkaya Barajının fiziki gerçekleşmesi yüzde 55”e ulaştı.

Sağ sahilde kazı, enjeksiyon işleri, SSB gövde serimi ve dolusavak, vana odası-cebri boru yerleştirme işleri devam eden barajda cebri boru gömlek betonu, mansap basamaklı kapama duvarı betonu döküldü. Vana montajı yapıldı ve Akyazı isale hattı yerleştirildi.

Temelden yüksekliği 97 metre olan Ballıkaya barajı tamamlandığında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan yerleşim yerlerinin içmesuyu ihtiyacının karşılanacaktır ve 189.22hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır.