Menüler

Bilecik Söğüt Savcıbey Barajı ve Sulaması Tamamlandı

10.10.2018

DSİ Bilecik iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Bilecik ilimizde nasibini aldı.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bilecik-Söğüt Savcıbey Barajı ve Sulaması Tamamlandı

Çalışmaları tamamlanan Bilecik Söğüt Savcıbey  Barajında  depolanacak su ile 1.640 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak.

Sulama inşaatı da tamamlanan iş kapsamında; 2019 yılı sulama sezonunda 1.640 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecek.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Temelden 35,12 metre yüksekliğe sahip ve 510 bin metreküp su depolanacak Bilecik-Söğüt Savcıbey Barajı ve Sulaması kapsamında bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlayacak.

Projesinin tamamlanması ile 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1.482.560 TL katkı sağlanması hedefleniyor.