Menüler

Eskişehir, Kütahya Ve Sakarya’da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

31.05.2019

Arazi toplulaştırma çalışmalarının amacı; Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup bu kapsamda Eskişehir, Sakarya ve Kütahya illerinde çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

“Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi”

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 10 mahallede askı çalışmaları tamamlanmış olup; yaz aylarında yer teslimleri yapılarak çiftçilerimizin yeni parsellerine geçişleri sağlanacak ve tarla içi geliştirme hizmetleri başlayacaktır. Toplam 16 000 ha olan projenin 2019 yılı sonunda tamamlanarak yeni tapuların dağıtılması hedeflenmektedir.

Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 51 000 ha olup; 13 mahallede toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Parsel malikleriyle mülakat çalışmaları devam etmekte olan projenin 2020 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Eskişehir İnönü AT ve TİGH Tamamlama Projesi kapsamında toplulaştırma çalışmaları daha önce tamamlanan 7 000 ha alanın, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması amacıyla ihale edilmiştir. Sanat yapıları ve stabilize kaplamalı yol imalatı çalışmaları devam eden projenin 2019 Haziran ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

“Sakarya Ovası AT ve TİGH Projesi”

Sakarya Ovası AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam 42 mahallede toplulaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek olup; proje alanı 19 000 ha’dır. Arazi derecelendirme çalışmaları tamamlanmak üzere olan projenin 2020 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

“Kütahya Aslanapa Kureyşler Sulaması AT ve TİGH Projesi”

Kütahya Aslanapa Kureyşler Sulaması AT ve TİGH Projesi kapsamında toplam alan 3 000 ha olup; toplam 8 mahallede toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılı sonunda yer teslimleri yapılan projede; maliklerin yeni yerlerine geçmesi sağlanmıştır. Kadastro kontrolleri devam eden projenin 2019 Haziran ayı sonunda yeni tapuların dağıtılması hedeflenmektedir.