Menüler

Bilecik’e 10 Baraj Kazandırdık

12.02.2020
Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için baraj yapımı bir zorunluluktur.

DSİ Bilecik’te yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bilecik ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından son 17 yılda kente 601.271.000 TL yatırım yapıldı. 10 adet barajı tamamlandı, toplamda 39,19 milyon m³ biriktirme hacmine ulaştık, 26 derenin ıslahını tamamladık.

Sulama Projeleri Bölge İçin Kalkınmanın Anahtarı

Son 17 yılda tamamlanan 22 adet sulama tesisi ile toplam 98.470 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı.  Böylece çiftçilerimize yıllık 72 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 6 adet sulama tesisimizin inşaatına 2020 yılında devam edeceğiz. Ayrıca Bilecik’in bereketli topraklarına 6 adet daha sulama tesisi yapmayı planlıyoruz.

Bilecik’e bugüne kadar bugüne kadar 10 baraj yaptık. 7 adet barajın ise inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bilecik İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz

Olağan bir doğa olayı olmasına rağmen, bilinçsiz insan faaliyetleri sebebiyle felakete dönüşebilen taşkınlar tüm dünyada ve ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Genel Müdürlüğümüz işletmeye aldığı akarsu ıslah ve taşkın kontrol tesisleri ile hem taşkın ihmalini azaltmaya hem de muhtemel taşkın zararlarını asgari seviyeye indirmeye çalışıyor. 

Bilecik için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 26 adet dere ıslah tesisi yaparak Bilecik şehir merkezi ve ilçelerinde 39 yerleşim yeri ve 1.230 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 9 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir.

Bunun yanında günlük arıtma kapasitesi 19.630 m³ olan Bozüyük Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ile de Bozüyük ilçesi atıksularının arıtılması sağlanacaktır. Proje hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır.