Menüler

DSİ Sakarya’da 2 Baraj 3 Gölet İnşa Etti

12.02.2020
Marmara’nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sakarya’da ziraatın daha da gelişmesi için çok önemli yatırımlar yapıyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sakarya’ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sakarya ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

 Sakarya’mıza 2 Baraj ve 3 Gölet Kazandırdık,

Marmara’nın ve ülke tarımının önemli illerinden biri olan Sakarya’mızda ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda çok önemli yatırım yaptık. Son 17 yılda Sakarya ilimize 2 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Yaklaşık 970 bin m3 su biriktirme hacimli Pamukova Çilekli Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Çilekli Barajından alınan su ile toplam 3.170 dekar tarım arazisini sulamaya açtık.

İnşaatı Devam Eden 3 Baraj ve 3 Gölet…

Diğer taraftan Sakaryalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Sakarya’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 baraj ile 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor.

Marmara’nın Mümbit Topraklarını Sulamaya Açıyoruz…

Tamamlanan 9 sulama tesisi ile 43.990 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Sakarya topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 43 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Bunun yanı sıra 38.720 dekar araziyi sulayacak 7 adet sulama tesisi inşaat safhasındadır.

Sakarya İçin Taşkın Koruma Tesislerinin Önemini Biliyoruz

Sakarya ilinde taşkın riskini azaltmak için son 17 yılda tamamlanan 54 adet taşkın koruma tesisi ile 151 yerleşim yeri ve 155.460 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık ve 5 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.