Menüler

Eskişehir ve Bilecik’te Sulama Sezonu Başladı

04.05.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.

Eskişehir’de 325 Bin Dekar Alanda Sulama Sezonu Başladı

Bu kapsamda İç Anadolu’nun gözbebeği Eskişehir’de 17.04.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 325.000 dekar tarım arazisi sulanacak olup; 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Eskişehir ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Eskişehir Sulamasıdır. İş kapsamında 130.000 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 287.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Eskişehir ilimizde bir diğer önemli projede Seyitgazi Sulamasıdır. İş kapsamında 85.000 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 190.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bilecik İlimizde Sulama Sezonu Başladı

Diğer taraftan Marmara’nın yükselen değeri Bilecik’te 20.04.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 28.000 dekar tarım arazisi sulanacak olup; 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 110.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bilecik ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Kızıldamlar Sulamasıdır. İş kapsamında 7.000 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 30.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bilecik ilimizde diğer önemli projede Günyurdu Sulamasıdır. İş kapsamında 3.500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 14.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.