Menüler

Kütahya ve Sakarya’da Sulama Sezonu Başladı

14.05.2020

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda % 35 damla sulamalarda ise % 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. 

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.

Kütahya İlimizde 28.000 Dekar Tarım Arazisi Sulanmaya Başladı

Bu kapsamda Ege’nin parlayan yıldızı Kütahya’da 29.04.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Kütahya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 53.000 dekar tarım arazisi sulanacak olup; 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 110 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Kütahya ilimizde Beşkarış Sulaması önemli bir sulama projesidir. İş kapsamında 23.000 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 47.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sakarya İlimizde 36.000 Dekar Tarım Arazisi Sulanmaya Başladı

Marmara’nın yeşil şehri Sakarya’da 05.05.2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Sakarya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 62.000 dekar tarım arazisi sulanacak olup; 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 390.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Sakarya ilimizde önemli sulama projelerinin başında Pamukova Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 50.000 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 305.000.000 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.