Menüler

Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajı’nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

01.07.2020

 

DSİ Kütahya iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Çalışmaları devam eden Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2.340 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Baraj inşaatında ulaşım yolları, dipsavak kazıları, beton imalatları, dolusavak kazı imalatları ve cebri boru kaynak işleri tamamlanmış olup baraj gövdesinde kazı çalışmaları  ve Dolusavak betonarme imalatları devam etmektedir..

32 metre yüksekliğe ve 700.000 m3 su depolama kapasitesine sahip olan Kütahya Tavşanlı Kozluca Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1.148 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 3.077.000 TL katkı sağlanması hedefleniyor.