Menüler

İnşa Halindeki İçmesuyu Tesisleri


Sıra No İli İçme Suyu İnşaata Başlandığı Yıl
1 Eskişehir Gökpınar Barajı 2015
2 Kütahya Tavşanlı İlçesi İçmesuyu İsale Hattı 2014
3 Kütahya Emet Barajı 2016