Menüler

01.03.2015 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 722 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 204'ü teknik hizmetler ve 74'i GİH ile 2 Sağlık, 2 avukat, 25 4C, 412 daimi işçi ve 3 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 722 personel mevcuttu.

Teknik Hizmetler 204
Genel İdari Hizmetler   74
Doktor     1
Sağlık Personeli     1
Avukat     2
657 4/C Geçici Personel   25
 Daimi İşçi 412
Geçici (Rasatçı)     3
TOPLAM 722

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat   58
Makine   14
Elektrik     6
Maden     9
Meteoroloji     2
Kimya     3
Harita     8
Ziraat   21
Jeoloji   16
Jeofizik     2
Çevre     2
Elektronik     4
Mimar     1
Bilgisayar     2
Fizik     1
Malzeme     1
TOPLAM 150
   
TEKNİKER   32
TEKNİSYEN   22
TOPLAM 204