Menüler

SULAMA PROJELERİ

   1 426 846 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı     418 048 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 307 357 hektar civarındadır. 38 365 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 150 159 hektarlık bölümü ( %49 )  sulanmaktadır. 25 195 hektarlık bölümü ( %8 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 132 003 hektarlık bölüm ( %43 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 


Yüzölçümü      34 651 km2
Tarıma elverişli arazi 1 426 846 ha
Sulanabilir arazi 1 331 300 ha
DSİ Yerüstü Sulamaları    268 992 ha
Planlama projelendirme aşaması    132 003 ha
Yatırım programı aşaması      25 195 ha
İşletme aşaması    111 794 ha
DSİ Yer altı Sulamaları      38 365 ha
İşletme aşaması      38 365 ha
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış  548 mm
Toplam su potansiyeli   5 469,29 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu   4 211,00 hm 3 / yıl
Yer altı suyu   1 258,29 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam potansiyel  337.45 MW % 100 – 1 383.63 GWh/yıl% 100
1. Ön İnceleme Aşaması (2 adet) 5.36 MW 1.58% 16,54 GWh/yıl 1.12%
2. Fizibilite Aşaması (4 adet) 54.66 MW 16.19% 203.93 GWh/yıl 14.73%
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (11 adet) 151.57 MW 44.91% 534.97 GWh/yıl 38.66%
4. Proje Aşaması (1 adet) 50.00 MW 14.81%  250.00 GWh/yıl 18.06%
5. İnşa Halinde Olan (2 adet) 12.60 MW 3.73%  50.72 GWh/yıl 3.67%
6. İşletmede Olan (5 adet) 63.26 MW 18.74%  327.47 GWh/yıl 23.67%
 TERMİK ENERJİ  
 Toplam potansiyel  1 040 MW 5 750 GWh/yıl

 1. Etüt Programında Yer Alan veya İleriki Yıllarda Ele Alınacak Olan

      75 MW      350 GWh/yıl
 2. İşletmede Olan Termik Santraller     965 MW   5 400 GWh/yıl