ESKİŞEHİR İLİ SİVRİHİSAR İLÇESİ BAHÇECİK VE BEYYAZI MAHALLELERİ İLE MAHMUDİYE İLÇESİ DOĞANCA MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 2.ASKI İLANI

31.03.2021 / Gösterim Sayısı : 795 / Arşiv

29/01/2021 tarih ve 31379 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ”Arazi Toplulaştırması ve Tarla“ İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. fıkrasına göre, Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi kapsamında yer alan Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, BAHÇECİK Mahallesi ve BEYYAZI Mahallesi ile Mahmudiye İlçesi DOĞANCA Mahallesi “Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 26/03/2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile 2. askıya  çıkarılmıştır.

 

Ekteki Söz konusu 2. Askı “ Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri ” nin incelenmesine müteakip varsa itirazların; arazi malikleri ve diğer ilgililerce ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

 

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur. 26/03/2021