ESKİŞEHİR DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNDE STAJ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

25.06.2021 / Gösterim Sayısı : 878 / Arşiv

Eskişehir DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Birimlerinde Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerden İstenilen Belgeler

·         -Eğitim gördüğü üniversiteden zorunlu staj formu (imzalı-kaşeli)

·         -Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·         -Öğrenci Belgesi

·         -İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren ‘’SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ‘’ formu (onaylı-aslı)

·         -İban numarasını gösterir belge(Garanti BBVA)

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ düzenlenecektir.

Not: Evraklarını teslim etmeyen ve Eğitime katılmayan öğrencilerin stajları iptal edilecektir.

Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan v.b) sona erdirilen kişilere ‘’Stajer Değerlendirme Formu’’ düzenlenmez.