ESKİŞEHİR MAHMUDİYE SİVRİHİSAR AT VE TİGH PROJESİ MAHMUDİYE İLÇESİ DOĞANCA MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANI VE YENİ MÜLKİYET LİSTESİ BİLGİLENDİRME ASKISI

3.09.2021 / Gösterim Sayısı : 1460 / Arşiv

Eskişehir Mahmudiye Sivrihisar A.T ve T.İ.G.H. Projesi kapmasında yer alan Eskişehir İli Mahmudiye İlçesi Doğanca Mahallesi’ ne ait arazilerin 07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazetede’ de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği” nin 17. Maddesinin 1. Fıkrasına göre “YENİ PARSELASYON PLANI ve YENİ MÜLKİYET LİSTESİ” 03.09.2021 tarihinde otuz (30) gün süreyle askıda kalma koşulu ile bilgilendirme askısına çıkartılmıştır.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.

                                                                                                                                    Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü