SAKARYA İLİ, ADAPAZARI, AKYAZI VE ERENLER İLÇELERİNİN MAHALLELERİNİN YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ 2. ASKI İLANI

6.10.2021 / Gösterim Sayısı : 1655 / Arşiv

Sakarya Ovası A.T ve T.İ.G.H. Projesi kapmasında yer alan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi kapsamında yer alan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi,  Hacılar, Hacıramazanlar, İlyaslar, Kasımlar, Rüstemler Mahalleleri ile Akyazı İlçesi, Çatalköprü, Çaykışla, Düzyazı(Süpren), Kumköprü, Ormanşevkiye, Topağaç(Ramaslı), Uzunçınar Mahalleleri ve Erenler İlçesi, Epçeller, Kamışlı, Köyiçi, Pirahmetler, Sarıcalar  Mahalleleri’ ne ait arazilerin 07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazetede’ de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği” nin 17. Maddesinin 1. Fıkrası ve  29/01/2021 tarih ve 31379 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. Fıkrasına göre yapılmış düzenlemeye tabi “YENİ PARSELASYON PLANI ve YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ” 21/09/2021 tarihinde otuz (30) gün süreyle askıda kalma koşulu ile 2. askısına çıkartılmıştır.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.


Adapazarı İlçesi:

1-HACILAR_ÇAKIŞIK.pdf HACILAR_İSİMLİ.pdf HACILAR_YENİ_DURUMU.pdf

2-HACIRAMAZANLAR_ÇAKIŞIK.pdf HACIRAMAZANLAR_İSİMLİ.pdf HACIRAMAZANLAR_YENİ_DURUMU.pdf

3-İLYASLAR_ÇAKIŞIK.pdf İLYASLAR_İSİMLİ.pdf İLYASLAR_YENİ_DURUMU.pdf

4-KASIMLAR_ÇAKIŞIK.pdf KASIMLAR_İSİMLİ.pdf KASIMLAR_YENİ_DURUMU.pdf

5-RÜSTEMLER_ÇAKIŞIK.pdf RÜSTEMLER_İSİMLİ.pdf RÜSTEMLER_YENİ_DURUMU.pdf


Akyazı İlçesi:

1-ÇATALKÖPRÜ_ÇAKIŞIK.pdf ÇATALKOPRÜ_İSİMLİ.pdf ÇATALKOPRU_YENİ_DURUM.pdf

2-ÇAYKISLA_ÇAKIŞIK.pdf ÇAYKIŞLA_İSİMLİ.pdf ÇAYKISLA_YENİ DURUM.pdf

3-SÜPREN_DÜZYAZI_ÇAKIŞIK.pdf SUPREN_DUZYAZI_İSİMLİ.pdf SUPREN_DUZYAZI_YENİ_DURUMU.pdf

4-KUMKÖPRÜ_ÇAKIŞIK.pdf KUMKÖPRÜ_İSİMLİ.pdf KUMKÖPRÜ_YENİ_DURUM.pdf

5-ORMANŞEVKİYE_ÇAKIŞIK.pdf ORMANŞEVKİYE_İSİMLİ.pdf ORMANSEVKIYE_YENİ_DURUM.pdf

6-RAMASLI_TOPAĞAÇ_ÇAKIŞIK.pdf RAMASLI-TOPAGAC_İSİMLİ.pdf RAMASLI-TOPAGAC_YENİ_DURUM.pdf

7-UZUNÇINAR_ÇAKIŞIK.pdf UZUNCINAR_İSİMLİ.pdf UZUNCINAR_YENİ_DURUM.pdf


Erenler İlçesi:

1-EPÇELLER_ÇAKIŞIK.pdf EPCELLER_İSİMLİ.pdf EPCELLER_YENİ_DURUM.pdf

2-KAMIŞLI_ÇAKIŞIK.pdf KAMIŞLI_İSİMLİ.pdf KAMISLI_YENİ_DURUMU.pdf

3-KÖYİÇİ_ÇAKIŞIK.pdf KÖYİÇİ_İSİMLİ.pdf KÖYİÇİ_YENİ_DURUM.pdf

4-PIRAHMETLER_ÇAKIŞIK.pdf PIRAHMETLER_İSİMLİ.pdf PIRAHMETLER_YENİ_DURUM.pdf

5-SARICALAR_ÇAKIŞIK.pdf SARICALAR_İSİMLİ.pdf SARICALAR_YENİ_DURUM.pdf