2021 YILI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

25.10.2021 / Gösterim Sayısı : 4538 / Arşiv

DUYURU

2021 Yılı Daimi İşçi Alımı kapsamında DSİ 3.Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 81 kadro için yapılan başvurular neticesinde sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik Noter huzurunda çekilen kura sonucunda açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiş ve Bölge Müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanarak adaylardan ilgili evrakları DSİ 3.Bölge Müdürlüğüne teslim etmeleri istenmiştir. Bölge Müdürlüğümüz sınav komisyonu tarafından asil ve yedek adaylardan alınan ilgili evraklar incelenerek 2021 Yılı İşçi Alımı Sınava Katılacaklar İsim Listesi ve Sınav Takvimi  Bölge Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilmiştir.

Bu doğrultuda 2021 Yılı Daimi İşçi Alımı Sınavına girmeye hak kazanan adaylara yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar yaptırılmış olup, asil ve yedek kazanan adayların listesi ekte yer almaktadır.

Sınavı kazanan adaylardan istenecek atamaya esas belgeler ile belge teslim tarihleri internet sitesi üzerinden daha sonra ayrıca duyurulacaktır.

Bu duyuru TEBLİĞ MAHİYETİNDE olup sınav sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.