ENGELLİ ALIMI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ DUYURUSU

16.05.2022 / Gösterim Sayısı : 852 / Arşiv

DUYURU

 Bölge Müdürlüğümüz emrinde 1 adet engelli kontenjan açığının meydana gelmesi sonucu açığı kapatmak üzere DSİ Genel  Müdürlüğünün  18/03/2022  tarih  ve  2131406  sayılı  Olur'ları  ile  Bölge  Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan isim listesi üzerinden sınava katılacak personelin tespitine yönelik 12/05/2022 Perşembe  günü saat:10.00’da Eskişehir 1. Noteri tarafından kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucu asil ve yedek isim listesi ekte belirtilmektedir.


NOT: Sınava katılmaya hak kazanan adayların belge kontrolü 23/05/2022-25/05/2022 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüz Merkez Binasında yapılacaktır.