ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ HAMİDİYE MAHALLESİ YENİ PARSELASYON PLANLARI VE YENİ MÜLKİYET LİSTELERİ BİLGİLENDİRME ASKI İLANI

15.10.2020 / Gösterim Sayısı : 1089 / Arşiv

07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre Eskişehir Mahmudiye ve Sivrihisar AT ve TİGH Projesi kapsamında yer alan Eskişehir İli Mahmudiye İlçesi Hamidiye Mahallesi Yeni Parselasyon Planları ve Yeni Mülkiyet Listeleri” 15/10/2020 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile bilgilendirme askısına  çıkarılmıştır.

Belirlenen alandaki arazi maliklerine ve malik sıfatı taşıyanlara ilanen duyurulur.