TELSİZ VE TELEFON OPERATÖRÜ (ENGELLİ İŞÇİ) POZİSYONU İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI

28.12.2022 / Gösterim Sayısı : 475 / Arşiv

DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TELSİZ VE TELEFON OPERATÖRÜ (ENGELLİ İŞÇİ) POZİSYONU İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI 

       4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince, İşyerimizde çalıştırmakla yükümlü bulunduğumuz engelli işçi açığımızın kapatılabilmesi için, Bölge Müdürlüğümüze alınacak olan 1 (bir) adet Sürekli İşçi Kadrosunda, Telsiz ve Telefon Operatörü Unvanında engelli personelin tespitine esas olmak üzere 27 Aralık 2022 tarihinde DSİ 3. Bölge Müdürlüğünde sözlü ve uygulamalı sınav yapılmıştır.

Yapılan sınav sonucuna göre Asil ve Yedek kazanan aday listesi aşağıda yer almaktadır.

Bu duyuru TEBLİĞ MAHİYETİNDE olup sınav sonuçları için adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.