2021 YILI DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLE ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

26.10.2021 / Gösterim Sayısı : 3912 / Arşiv

DUYURU

 

2021 Yılı Daimi İşçi Alımı kapsamında DSİ 3.Bölge Müdürlüğü emrinde yapılan sınavlar sonucu kazanan asil adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiş olup, ekte gönderilen Kamu Kurumuna ilk defa İşçi olarak atanacaklar için Başvuru Formunun  örnek dilekçe ekinde 01/11/2021- 12/11/2021 tarihleri arası elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

KURUMUMUZ KADROLARINA İŞÇİ POZİSYONUNDA ATANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

*Diploma (Aslı veya noter tasdikli sureti)

*Nüfus Cüzdan Fotokopisi

*İkametgah Belgesi ( E-devletten çıktı alınabilir)

*Adli sicil kaydı (E-devletten çıktı alınabilir)

*Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu (Aslı)

*Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınmış Sağlık Kurulu Raporu (Aslı)

*2 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içerisinde çektirilmiş, erkek adaylar için kravat ve ceketli)

*Askerlik durum belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti e-devletten çıktı alacaklar için; belgelerinde sevk ve terhis tarihlerinin yazıyor olması gerekmektedir.)

*Öncelik Belgesi.(Asil adaylardan öncelikli olanlardan istenecek.)

*Kamu Kurumuna ilk defa İşçi Olarak atanacaklar için Başvuru Formu.