Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı

Bölge Müdürlüğümüzün görev alanını teskil eden Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sakarya illerinin toplam yüzölçümü 34.652 km² olup, bu alanın 26.814 km² si Sakarya havzasına, 1.580 km² si Gediz havzasına, 5.975 km² si Susurluk havzasına 283 km² si ise Batı Karadeniz havzasına girmektedir. Ayrıca bu dört ilimizde adrese dayalı nüfus sistemine göre 2.526.505 kişi (Eskişehir 812.320, Bilecik 209.925, Kütahya 571.554, Sakarya 932.706) yaşamını sürdürmektedir.

Tarihçe

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, 1954 yılında İç Anadolu Bölgesinde kurulmuş olup, Eskişehir ili merkez olmak üzere; Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara ilinin Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Sakarya Nehri kıyısında kalan 27 yerleşim birimi görev alanı içerisinde yer almaktadır.