Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

   1 426 846 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı     418 048 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 307 357 hektar civarındadır. 38 365 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 150 159 hektarlık bölümü ( %49 )  sulanmaktadır. 25 195 hektarlık bölümü ( %8 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 132 003 hektarlık bölüm ( %43 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

 

Yüzölçümü

     34 651 km2

Tarıma elverişli arazi

1 426 846 ha

Sulanabilir arazi

1 331 300 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

   268 992 ha

Planlama projelendirme aşaması

   132 003 ha

Yatırım programı aşaması

     25 195 ha

İşletme aşaması

   111 794 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

     38 365 ha

İşletme aşaması

     38 365 ha

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

 548 mm

Toplam su potansiyeli

  5 469,29 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

  4 211,00 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

  1 258,29 hm 3 / yıl

HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam potansiyel

 337.45 MW % 100 – 1 383.63 GWh/yıl% 100

1. Ön İnceleme Aşaması (2 adet)

5.36 MW 1.58% 16,54 GWh/yıl 1.12%

2. Fizibilite Aşaması (4 adet)

54.66 MW 16.19% 203.93 GWh/yıl 14.73%

3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (11 adet)

151.57 MW 44.91% 534.97 GWh/yıl 38.66%

4. Proje Aşaması (1 adet)

50.00 MW 14.81%  250.00 GWh/yıl 18.06%

5. İnşa Halinde Olan (2 adet)

12.60 MW 3.73%  50.72 GWh/yıl 3.67%

6. İşletmede Olan (5 adet)

63.26 MW 18.74%  327.47 GWh/yıl 23.67%

 TERMİK ENERJİ

 

 Toplam potansiyel

 1 040 MW 5 750 GWh/yıl

 1. Etüt Programında Yer Alan veya İleriki Yıllarda Ele Alınacak Olan

      75 MW      350 GWh/yıl

 2. İşletmede Olan Termik Santraller

    965 MW   5 400 GWh/yıl