ENGELLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURA ÇEKİMİ SONUCU (DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

14.12.2022 / Gösterim Sayısı : 437 / Arşiv

DUYURU

DSİ ESKİŞEHİR 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURA ÇEKİMİ SONUCU

BELGE İSTEME DUYURUSU    

(TELSİZ TELEFON OPERATÖRÜ )

 

Eskişehir İlinde Bölge Müdürlüğümüzün değişik birimlerine yeni işe alımlar nedeniyle çalışan sayısı artmış olup, 1 adet engelli kontenjan açığımız meydana gelmiş ve bu açığı kapatmak üzere, DSİ Genel  Müdürlüğü’nün  18/03/2022  tarih  ve  2131406  sayılı  Olur'ları  ile  Bölge  Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan isim listesi üzerinden sınava katılacak personelin tespitine yönelik olarak 13/12/2022 günü saat:10.00’da Eskişehir 1. Noteri tarafından kura çekimi yapılmış olup, asil ve yedek aday olarak belirlenen başvuru sahiplerine ilişkin liste ekli tabloda yer almaktadır.

 

Adayların adreslerine yazılı tebligat ile bildirim yapılmayacaktır.

Sınav öncesi adayların talep şartlarına (sınava alınmaya) uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere asil adaylardan başlamak üzere belge kontrolü yapılacaktır. Adaylardan kontrolü yapılmak üzere öncelikle istenilen belgeler ekli tabloda ayrı belirtilmektedir.

1-  Asil olarak listede yer alan adaylar söz konusu istenilen belgeleri 15 – 19 Aralık 2022 - Saat 10.00-12.00’a kadar) tarih aralığında, iş günü içerisinde (hafta sonu çalışma yoktur) teslim edecekler.

* Adayların belgelerini mutlaka ekli örnek dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

* Adaylar ekli örnek dilekçeyi gelmeden önce doldurarak (teslim edeceği belgeleri ekler kısmına sırasıyla tek tek yazmak suretiyle) yukarıda belirtilen tarih aralığında DSİ 3. Bölge Müdürlüğü (Personel Şefliği) adresine imzalı bir şekilde şahsen, kayda alınmak üzere, teslim edeceklerdir.

2-  Kendilerine verilen süre içerisinde yeterli ve uygun belge ibraz edemeyen Asil adayların yerine kurada belirlenen Yedek Listedeki adaylardan, sınava katılmak üzere yeterli kişiyi (şartı sağlayan ve asil için gerekli kişi sayısı kadar) buluncaya kadar birinci yedek sıradan başlamak üzere kişiler asil listeye geçirilerek kontrolü yapılmak üzere belgelerini 20-21 Aralık 2022 (Çarşamba saat 12.00’a kadar) tarih aralığında gerek duyulması halinde teslim etmeleri yine buradan duyurularak istenecektir.

 

- Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerinden alınması gereken Psikoteknik raporu, sınavlara katılıp başarılı olan adaylardan atama işlemleri sırasında daha sonra istenilecektir.

 

Bu duyuru başvuru sahiplerine tebligat hükmünde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.